Dillonov krog

(Photo: www.culinspiration.files.wordpress.com)

Krog pogajanj pri splošnem sporazumu o carinah in trgovini, (GATT) ki je trajal od 1960 do 1961. Glavni sporazum, do katerega je prišlo v tem krogu, je vključeval 10% zmanšanje zunanje carine Evropske skupnosti.

Opombe

Leta 1995 so GATT preimenovali v Svetovno trgovinsko organizacijo. (STO)

Povezave

http://www.wto.org/