Cerkve

Church in Malta (Photo: Lisbeth Kirk)


Konferenca evropskih cerkva (CEC – the Conference of European Churches) zajema 123 cerkva članic in se pogaja s Komisijo glede različnih vsebin.

Cerkve so povezane s projektom Jacquesa Delorsa "Dajte Evropi dušo".

V neobvezujoči deklaraciji k Pogodbi iz Amsterdama je zapisano, da EU spoštuje nacionalne cerkve.

 

Prihodnost

Podobno besedilo je zdaj predlagano v 51.členu nove Ustave EU. Poleg tega se preambula Ustave EU zdaj glasi, da se bo Unija zgledovala po     " … kulturni dediščini…".

 

Povezave

 

Glej tudi Diskriminacija.

http://www.cec-kek.org/