Carine

(Photo: EU Commission)

Dajatev, ki se jo plača takrat, ko se uvozi proizvod. Je del lastnega dohodka EU. EU je carinska unija brez notranjih carin, vendar z skupnimi zunanjimi carinami za druge države. Na primer, kolo iz Japonske je obdavčeno s 15% carino, ko se ga uvozi v EU. Zato bo kolo, ki stane 200 Evrov, povzročil 30 Evrov prispevka EU. Države članice prejmejo 10% od carine, da pokrijejo strošče zbiranja na njihovih delih skupnih meja EU.

Države v razvoju imajo posebne sporazume z EU za dovoljenje uvoza dobrin na osnovi kvot in ne carin, ali po posebnih tarifah znižane carine. Zapleteni sistem je nagnjen k goljufijam.

Carine določa glas  kvalificirane večine v Svetu. Evropski parlament pri tem nima besede.

Povezave

Glej tudi antidamping.

http://europa.eu.int/pol/cust/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxa......on_customs/customs/customs.htm