Evropska investicijska banka

Neodvisna institucija z 20 milijardami Evrov kapitala. Bazirana je v Luksemburgu, EU jo je ustanovila z  Pogodbo iz Rima 1958 za posojo denarja na osnovi neprofitnega delovanja, z subvencioniranimi obrestnimi merami za investicijske projekte EU. Namen je prispevanje k  skupnemu trgu.

Odbor za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu kritizira pomanjkanje kontrole nad njegovimi postopki.

Povezave

http://www.eib.org/