Bolezni živali

The EU supports the research of epidemiology of several internationally important diseases, including bluetongue, foot-and-mouth disease, and scrapie. (Photo: www.iah.ac.uk)

EU ima Skupno kmetijsko politiko(SKP), ki vključuje pravila za dobro počutje živali ter bolezni. Leta 2002 je Evropski parlament ustanovil začasni odbor, ki je analiziral krizo slinavke in parkljavke leta 2001.

Veterinarskihe con za preprečitev širjenja bolezni ne morejo ustanoviti države članice same, vendar to zahteva skupne odločitve podprte s kvalificirano večino.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/index_en.htm