Zaščita živali

(Photo: www.rvc.ac.uk)

EU ima skupno kmetijsko politiki, ki vključuje pravila za zaščito živali.

Vprašanje zaščite živali je bilo prvič naslovljeno v deklaraciji na Medvladni konferenci o politični uniji (1991-92). Od institucij se od takrat zahteva, da upoštevajo zaščito živali, ko pripravljajo in izvršujejo zakonodajo Skupnosti na področjih skupne kmetijske politike, prometa, notranjega trga in raziskav.

Kljub temu, da je protokol določil obveznosti institucij Skupnosti in držav članic do živali, je bilo dodano Pogodbi iz Amsterdama, ter notranjemu trgu. Tako je ukinitev veterinarskih kontrol na mejah držav članic vodila k poslabšanju pogojev pri transportu živali.

Opombe

Evropski parlament ima notranjo skupino za zaščito živali, ki ne podpira obstoječih pravil.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/index_en.htm