Nekdanja jugosolvanska republika Makedonija

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Makedonija ima 2,03 milijone prebivalcev in 25.713 km2 površine.

Svojo neodvisnost je pridobila januarja 2002. Grčija je vztrajala pri imenu Bivša jugoslovanska republika Makedonija, ker bi si Makedonija lahko prizadevala področje celotne antične Makedonije.

Ima sporazum z EU po Stabilizacijsko pridružitvenem procesu in prejema podporo od CARDS.

Bila je lokacija za prvo vojaško prisotnost EU. Začelo se je, ko je NATO izdaj povelje projekta ohranjanja miru ZN , 31.marca 2003.

Opombe

  • Januarja 2033, je Makedonijo povabili grško predsedstvo in Evropska komisija, da zaprosi za članstvo v EU.
  • Na vrhu v Solunu junja 2003 so bili voditelji jasni, da se bodo države zahodnega balkana sčasoma vse vlkjučile v EU.
  • Marca 2004 je Makedonija uradno zaprosila ua članstvo v EU.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/fyrom/
http://www.gov.mk/English/index.htm