G8

UN Secretary General Kofi Annan, President George Bush, President of the Russion Federation Vladimir Putin, Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi (Photo: European Commission)

 

G8 je skupina najbogatejših in najmočnejših držav na svetu. Sestajajo se redno, kjer je predmet diskusije valuta in ostale teme. Te države so: ZDA, Kanada, Japonska, VB, Nemčija, Francija, Italija in Rusija.

Opombe

Predsednik Evropske komisije ter Evropskega predsedovanja se tudi udeležita omenjenih sestankov. Po Pogodbi iz Nice, se o stališčih EU v G8, glede zadev, ki se nanašajo na Ekonomsko in monetarno unijo, odločajo s kvalificirano večino.

Povezave

http://www.g7.utoronto.ca/