Industrijska politika

(Photo: European Commission)

Pogodba iz Nice je predstavila glasovanje kvalificirane večine za ukrepe podpore na področju industrijske politike za pospeševanje konkurenčnosti v Evropski industriji. Usklajevanje nacionalnih zakonodaj ni dovoljeno za industrijsko politiko. Člen 157 PEC.

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da bi bila industrijska politika del področja za  podporne dejavnosti, kjer nacionalne zakonodaje ni mogoče neposredno uskladiti.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm