Medinstitucionalni sporazumi

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet lahko razvijejo pol-ustavno pravo s skupnim dogovorom, kot pa z spreminjanjem obstoječih pogodb. Te tako imenovani "medinstitucionalni sporazumi" so obvezujoči za pogodbene insitucije.

Opombe

  • Pooblastila za nadzor proračuna EU so se za Evropski parlament razvila na tak način.
  • Pogodba iz Nice dovoljuje medinstitucionalne sporazume le takrat, ko sodelujejo vse tri institucije. Svet je vztrajal pri tem zaradi sporazuma med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom glede dostopa do določenih zaupnih dokumentov, o čemer se Svet ni strinjal.