Intervencija

(Photo: EUobserver.com)

EU poseže na kmetijski trg, ko cena kmetijskega proizvoda pade pod referenčno ali ciljno ceno. Ohranja visoke kmetijske cene znotraj EU s kupovanjem živilskih proizvodov po umetno visokih cenah ter jih skladišči preden jih uniči ali proda izven EU. Cene so določene politično. To sicer ohranja visoke cene za kmete vendar na račun višjih cen za potrošnike.

Stroške  Skupne kmetijske politike krijejo davkoplačevalci vseh držav članic iz skupnega proračuna EU. Intervencije nadzirajo nacionalni organi, katerih je dostikrat velik interes pospeševanje čimvečje intervencije,  za pridobitev denarja EU. Motivacija varčevanja denarja ter izognitev prevari je šibka. Veliko koristi pridobljene z intervencijo gre posrednikom in prevarantom, namesto kmetom EU. Stroški za potrošnike in davkoplačevalce so navadno večji kot celoten neto dohodek kmetov.

Opombe