Italija

Rome, an aerial view (Photo: Notat)

Italija ima 57,8 milijonov prebivalcev in 301.100 km2 površine. Je ena izmed izvirnih  šestih držav članic EGS.

Trenutno ima 10 glasov od 87 v Svetu in 87 sedežev od 626 v  Evropskem parlamentu.

Prihodnost

Po letu 2005, bo imela 29 glasov od 321 v Svetu in 78 sdežev od 732 v Evropskem parlamentu.

Povezave

http://english.camera.it/

http://www.europarl.eu.int/enl......ber_states_links_en.htm#italia