Šestica

Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg were the original six members in the European Economic Community (Photo: European Commission)

Šest držav članic Evropske gospodarske skupnosti: Nemčija, Francija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg.

Termin se je uporabljal za EFTO, ko je imela 7 držav članic, je bila ""sedmica".

Sedaj so štiri članice v EFTI in šest ustanoviteljskih držav EGS bo s  širitvijo postala EU z 25 -imi članicami.