Evropsko združenje za prosto trgovino, EFTA

European Free Trade Association logo (Photo: http://secretariat.efta.int/)

EFTA je bila ustanovljena 1959 in začela delovati 3.marca 1960. Njen glavni sedež (sekretariat) je v Ženevi.

EFTA je  območje proste trgovine znotraj katerega se vsi osnovni proizvodi prodajajo brez carin. V nasprotju ali konkurenci z EGS kot carinski uniji, imajo države EFTE različne carine za države izven EFTE v nasprotju z ES, ki ima enake carine do vseh zunanjih držav.

VB je bila pobudnica EFTE. Ostale članice so bile Avstrija, Danska, Portugalska in Švedka, ki so se vse priključile EU kasneje. Finska, Islandija in Liechteinstein so se priklučile EFTI kasneje. Finska jo je 1995 zapustila in se skupaj z Švedsko in Avstrijo pridružila EU.

Sedaj so članice le še Norveška, Islandija, Liechenstein in Švica. Čeprav imajo Norveška, Islandija, Liechteinstein sedaj tako imenovani sporazum EGP z EU, ke Švica glasovala proti članstvu obeh, EU in EGP in ima namesto tega sedem različnih dvostranskih sporazumov z EU. Te sporazumi ščitijo prosto trgovino med Švico in EU. Švica je sedaj otok v EU.

Opombe

Povezave

 http://www.efta.int/