Skupni ukrepi

Decision by the member states based on the treaties (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Odločitev pod imenom Skupne Zunanje in Varnostne PolitikePogodbe EU, ki se jo lahko sprejme, če jo odobri kvalificirana večina.

Odločitve za izvajanje zunanje politike EU se tudi sprejme z glasovanjem [w qualified_majority_voting]kvalificirane večine med ministri.

Povezave

Glej tudi  Odločitve v Skupni Zunanji in Varnostni Politiki.