Politične stranke

Meeting in the Democratic Forum (Photo: EUobserver.com)

EU ima trenutno pet transnacionalnih strank. Statut EU bo kmalu omogočal financiranje iz proračuna EU za te transnacionalne stranke in njihove družbenike. Za dodelitev financiranja mora stranka imeti  podporo vsaj 25% od držav članic. Ta statut se lahko sprejme z glasom kvalificirane večine po Pogodbi iz Nice. Liberalci, Krščanski demokrati, Socialisti, Zeleni,  in Regionalisti že imajo transnacionalne stranke, ki bi se kvalificirale za financiranje  iz EU.

Trenutno prejemajo transnacionalne stranke subvencije iz  proračuna EU. Subvencije je kritiziralo Računsko sodišče, za nezakonito. Statut stranke bo ta položaj popravil, tako da bo javno financiranje postalo zakonito. Privatne donacije nad 100 Evrov bodo morale biti registrirane.

Statut stranke je bil sprejet z 345 glasovi za in 102-i glasovi proti, ter 34 vzdržanih. Nekaj sodnih primerov se pripravlja na izziv statuta stranke. Tožniki trdijo, da evropske stranke ne obstajajo; obstajajo le nacionalne stranke. Te stranke so del evropskega zavezništva, vendar niso "dejanske" stranke, katerih član lahko postaneš in imaš vpliv.