Računsko sodišče

Court of Auditors (Photo: Court of Auditors)

Ustanovljeno 1977 v Luksemburgu za revizijo in presojo financ EU. Sestavljeno iz enega člana iz vsake države članice in imenovano s strani kvalificirane večine po Pogodbi iz Nice.

Sodišče objavlja bistvena poročila, kar je povzročilo povečanje pritožb glede goljufij in nepravilnosti znotraj EU. Od leta 1994 Računsko sodišče zavrača sprejem veljavnosti poslovnih dogodkov v EU.

Knjigovodstvo Komisije je tudi kritizirano s strani finančnikov in  izdajalke skrivnosti Marte Andreasen.

Opombe

  • Predsednik je nekdanji španski krščanski demokrat-član Evropskega parlamentaJuan Manuel Fabra Vallés.   

Povezave

Glej Andreasen glede EU računov in  nezaupnica ter Buitenen, ki se nanaša na dogodke, ki so vodili k padcu Evropske komisije 15.marca 1999.

http://www.eca.eu.int/