Regionalizem

Regija je del države.

Nekateri federalisti govorijo o "Evropi regij". Govor o Evropi regij delno odraža željo po zmanjšanju moči in funkcij nacionalnih držav z preusmeritvijo vladnih pooblastil. Pooblastila bi bila premeščena navzgor na nadnacionalno raven EU in navzdol na podregijsko znotraj vsakega nacionalnega območja ali celo na  naravne geografske ali zgodovinske regije, ki se ne ujemajo s sedanjimi državnimi mejami. Takšna Evropa bi nosila nekaj podobnosti  Evropi velikih političnih enot, ki so obstajale včasih.

Opombe

Povezave

http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_en.htm

http://www.greens-efa.org/