Schengenska pogodba

(Photo: EUobserver.com)

1985 so Nemčija, Francija in države Beneluksa podpisale sporazum o bližnjem sodelovanju za olajšanje čezmejnega potovanja. Cilj je bil ustanovitev skupnega potovalnega območja brez notranjih meja in s skupnimi zunanimi mejami. Schengenske države običajno ne zahtevajo od državljanov, da pokažejo potne liste, ko prečkajo meje med dvema Schengenskima državama.

Večina držav EU je sedaj vključena in schengenski pravni red se je spremenil v obvezujoče pravo EU  v Pogodbi iz Amsterdama iz 1988. Irska in VB sta še vedno izven Schengena in imata izjeme (odstopanja) v pogodbah. To je zaradi tega ker VB noče imeti skupno potovalno območje  z kontinentalnimi državami EU, Irska pa želi ohraniti svoje skupno potovalno območje z VB.

Danska se je Schengenu pridružila 1997 vendar ima izjeme glede pravosodja in notranjih zadev, ko so ukrepi pod tem naslovom sprejeti na nadnacionalni ravni.

Opombe

Prihodnost

Švica pričakuje vstop v Schengen v drugi polovici 2006 ali 2007.

Povezave

Glej stebri in pravosodja in notranjih zadev.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33020.htm