Sistemi socialne varnosti in socialne zaščite

Sistem socialne varnosti zagotavlja ljudem z določeno minimalno zaščito varstva. Odločitve o socialnem protokolu in sistemu socialne varnosti zahtevajo soglasnost.(Art. 137 TEC).

Ukrepi, ki imajo cilji modernizirati sistem socialne zaščite se lahko določajo s kvalificirano večino glede na Pogodbo iz Nice. Uradno je harmonizacija nacionalnih zakonov glede socialne politike prepovedana.  Evropsko sodišče je razvilo skupna načela, ki jih morajo države članice morajo upoštevati. Obstajata dva pomembni pravili o socialni varnosti- 1408 iz 1971 in 1612 iz 1968.

Opombe

Odločitev Evropskega sodišča zagotavlja delavcem vsaj 12 ur dela na teden, dsa prejmejo polno socialno zaščito, v vseh državah članicah.

Prihodnost

Ustava EU opredeljuje del socialne politike kot Ustava EU-EU pravo bo tako ukinilo obstoječo zakonodajo članic in pravila za izdajanje pravil na tem področju (člen I-13)