Birelbach poročilo

EU Parliament in Brussels (Photo: EUobserver.com)
Sprejeto v Evropskem parlamentu leta 1962. Poročilo je podpiralo politično združitev in nadnacionalno odločanje v stari  EGS, danes ES, del EU.