Unija industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope, UNICE

(Photo: http://www.unice.org/Content/Default.asp?PageID=234)

Delodajalsko združenje na ravni EU, ki lahko sklene sporazume z ostalimi zruženji delodajalcev, CEEP, in sindikati, organiziranimi v ETUC.

Povezave

http://www.unice.org/Content/Default.asp?