Sklepi predsedstva

(Photo: EUobserver.com)

Po vsakem vrhu, Predsednik Evropskega Sveta objavi dogovorjen zaključek vrha.

O njih se ministrski predsedniki pogajajo in jih spremenijo, ter nato postavijo smernice za nadaljne pobude. Zaključki niso zakonsko obezujoči vendar jih  Evropsko sodišče uporablja kot nezavezujoče akte.

Povezave

Irsko predsedstvo ( aktivno med 1.jan-30 jun 2003)http://www.ue2004.ie/

Italijansko predsedstvo (aktivno od 1.jul-31 dec 2003)http://www.ueitalia2003.it/EN/

Evropski Svet  Bruseljs 16-17 October 2003 spletna stran, sklepi predsedstva, Evropski Svet. http://europa.eu.int/comm/councils/bx20031016/index_en.htm

Grško predsedstvo (akivno od 1.jan- 20.june 2003) http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp

Dansko predsedstvo (aktivno od1.jul- 31.dec 2002) http://www.eu2002.dk/main/