Kabinet

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Kabinet je skupina pomembnih svetovalcev predsednika, ministra ali komisarja.

V EU ima vsak komisar svoj kabinet, z običajno sedmimi svetovalci plus administrativno osebje in osebnega voznika. Sedaj se od kabinetov zahteva, da so predstavniki vrste narodov.

Vodje kabinetov vodi Generalni sekretar Evropske komisije, trenutno irski državni uradnik David O'Sullivan. On se sestaja z vodji kabinetov in pripravlja sestanke Komisije. Predsednik kabineta ima široka pooblastila odkar se od komisarjev zahteva, da so prisotni na vseh razpravah, čeprav imajo za to premalo časa. Samo 2% odločitev Komisije se sprejme znotraj Komisije. 25% se obravnava preko pisnih postopkov, ostalo pa z delegiranjem.

Pogodba iz Nice obravnava odločitev komisarja, rezultat glasovanja kvalificirane večine in predstavlja rotacijo med narodi v razširjeni EU 27-ih članic. Ta sprememba bo, če bo sprejeta, ošibila vsakodnevne povezave med državljani EU in Evropsko komisijo, ker vloga kabineta ne bo več pomoč nacionalnemu komisarju.

Opombe

  • Govornik Komisarja ni več osebni govornik posameznega komisarja, venadar je del kolektivnega sistema govornikov, ki ga vodi glavni govornik pod vodstvom predsednika Komisije.  V zapletenem sistemu EU, kabineti pogosto svetujejo podjetjem in lokalnim oblastem v državah članicah, da pridejo v stik s pravimi osebami na njihovih področjih politike (direktorati).
  • Predsednik Evropskega parlamenta ima tudi osebni kabinet s svetovalci in osebjem.
  • Računsko sodišče tudi ima na razpolago osebje kabineta.