Komisijski predsednik

José Manuel Barroso, Commission President (Photo: European Commission)

Komisijo vodi predsednik, trenutno je to Romano Prodi, nekdanji italijanski ministrski predsednik. Naslednji predsednik bo imenovan s kvalificirano večino ministrskih predsednikov v Evropskem Svetu in odobren z navadno večino v Evropskem parlamentu, po Pogodbi iz Nice.

Prihodnost

Francija in Nemčija sta predlagali, da komisijskega predsednika imenuje Evropski parlament.

Ustava EU predlaga, da bi superkvalificirana večina v Svetu (2/3 večina držav članic, ki skupaj vsebuje 60% prebivalstva EU) imenovala kandidata za odobritev (izvolitev) s strani Evropskega parlamenta. Če Evropski parlament zavrne kandidata, se proces začne znova. Glej člen I-26.1

Povezave

Glej tudi Komisija in nezaupnica.

http://www.europa.eu.int/comm/......mmissioners/prodi/index_en.htm