Kriterij zbliževanja

(Photo: EU Commission)

Zbliževanje povzroči, da se države pomaknejo bližje ena drugi.

Za uvedbo enotne valute (Evro), se od  držav članic zahteva upoštevati štiri Kriterije, določene v Protokolu (po pretiranem deficitnem postopku) in členu 121 ITEC: 

  • Stabilnost cen: inflacijska stopnja ne sme preseči inflacijske stopnje treh najvišjih držav članic za več kot 1,5%. Evropska centralna banka je poudarila, da mora biti letna inflacija v vseh državah članicah manj kot 2%.
  • Vladne finance: letni proračunski deficit mora biti pod 3% BDP in celotni javni dolg pod 60% BDP.
  • Devizni tečaji: Dve leti mora biti valuta v fiksnem odnosu z Evrom brez izgubljanja vrednosti.
  • Dolgoročne obrestne mere: ne smejo preseči povprečne obrestne ravni treh najboljših držav članic za več kot 2%. Merilo javnega dolga se lahko sprejme na višji ravni javnega dolga, če je vodstvo zadovoljivo.

Ko država enkrat doseže tretjo stopnjo Ekonomske in monetarne unije je to vezano na pakt stabilnost in rasti.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25014.htm ·