Mamila

(Photo: www.freeimages.co.uk)

Okvara zdravja povezana z mamili, je del javnega zdravja, ki je obravnavano v členu 152 v Pogodbi iz Nice. Ukrepi se lahko sprejmejo s kvalificirano večino Sveta in soodločitvijo v Evropskem parlamentu.

Boj proti nezakoniti preko-mejni prodaji mamil, je tudi del policijskega sodelovanja v Evropolu.

Prihodnost

Ustava EU predlaga skupno skrb za varnost javnega zdravja kot deljeno pristojnost- zakonodaja EU tako preseže obstoječo zakonodajo držav članic in pravico do izdajanja predpisov na tem področju.

Povezave

 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s22001.htm