Politika zaposlovanja

(Photo: European Commission)

Pogodba iz Nice ima posebno poglavje glede politike zaposlovanja (člen.125-130 TEC). spodbujevalni ukrepi in pilotni projekt se lahko določijo s kvalificirano večino v Svetu in soodločanjem Evropskega parlamenta, vendar nobena harmonizacija pravil nacionalne zaposlenosti ni dovoljena ter ni nobene skupne politke EU, ki bi bila usmerjena v čim višjo zaposlenost. Namesto tega, EU poskuša na nacionalno zaposlenost vplivati na podlagi "smernic".

Tako imenovani Lizbonski proces poskuša vplivati na zadeve zaposlenosti na podlagi primerjalne analize in ostalih oblik prostovoljne koordinacije. To se imenuje metoda odprte koordinacije.

Prihodnost

Ustava EU predlaga polno zaposlenost, kot enega izmed ciljev EU. Metoda odprte koordinacije naj bi se tudi vključila v ta dokument. Člen I-14 ustave EU omogoča nove načine ekonomske koordinacije.

Povezave

http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_en.htm