Evropski sporazumi

(Photo: Notat)

EU je oblikovala pristopne sporazume z vsemi državami v postopku priključitve EU (države prosilke), ki se imenujejo "Evropski sporazumi".

Sporazumi vključujejo politični dialog in prosto trgovino za večino proizvodov, bendar ne za kmetijske proizvode v katerih so države prosilke zelo konkurenčne.  Evropski sporazumi niso ovirali držav prosilk pri vodenju stalno rastočih deficitov (in zato dolgov) v njihovih bilancah trgovanja z EU. Evropski sporazumi vsebujejo tudi predpristopno pomoč državam prosilkam za pomoč pri obvladovanju  harmonizacije svojih zakonov z EU.

Povezave

Glej Sporazumi z drugimi državami.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/europe_agr.htm