Latvija

Vaira Vike-Freiberga, President and Einars Repse, Prime Minister of Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

Ima 2,4 milijone prebivalcev ter 64.589 km2 površine. 1. Maja 2004 je postala članica Evropske Unije.

Ima Evropski sporazum od leta 1995, leta 1998 pa je vstopila v  Pristopno partnerstvo.

Ima 4 glasove od 321 v Svetu, ter 9  od 732 sedežev v Evropskem Parlamentu.

Povezave

http://www.am.gov.lv/lv/

http://www.europarl.eu.int/enl....../applicants/latvia_home_en.htm