Partnerstvo za pristop

Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries' particular needs on which pre-accession assistance should be targeted (Photo: http://www.auswaertiges-amt.de)

Leta 1998 so centralne in vzhodne evropske države prosilke razširile svoje Evropske sporazume v Partnerstva za pristop.

Te določajo:

  • enoten okvir za prednostna področja v nadaljnem delu, razpoznavnem v rednih poročilih Komisije.
  • finančna sredstva na razpolago za pomoč državam za izvajanje prioritet EU.
  • pogoje za pomoč EU.

Na osnovi Pogodbe iz Nice, mora Evropski parlament dati svojo privolitev pomembnim sporazumom, ki vključujejo posebni institucionalni okvir ali pomembne proračunske zadeve.

Opombe

Komisija je predlagala, da bi Grenlandija morala imeti Partnerstvo za pristop namesto svojega sporazuma ČDO.

Povezave

Glej tudi  Sporazumi z drugimi državami, pristop in  Akt o pristopu.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/aps.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a12