Upravljalni odbori

Odbori sestavljeni iz državnih uradnikov iz držav članic, pd vodstvom Evropske komisije  za izvajanje zakonov EU glede Skupne kmetijske politike.

Opombe

V 2002:

Povezave

Glej komitologija