Jedrska energija

(Photo: These Tides)

Pogodba Euratom je bila podpisana isti čas kot Pogodba v Rimu, leta 1957 in daje EU načrt politike za okrog 145 postaj jedrske energije v državah članicah EU. Ta številka se lahko poveča za 23 po pristopu držav prosilk.

Opombe

  • Izbira oblike energije je nacionalna pristojnost.
  • Komisija EU podpira izrabo jedrske energije.
  • Jedrska energija je subvencionirana preko  Euratoma, čeprav je to proti načelom Notranjega trga in poštene konkurence.

Prihodnost

Konvencija o Prihodnosti Evrope je predlagala, da Energija postane deljena pristojnost-pravo EU bo zato odpravilo obstoječo zakonodajo držav članic in pravico izdajanja predpisov na tem področju. (Člen I-13 v Ustavi EU). Konvencija je tudi predlagala, da se Euratom Pogodba priloži k Ustavi. Drugače bo Euratom Pogodba leta 2007 propadla.

Kot alternativo, je Demokratični Forum predlagal, da se Euratom Pogodba vključi kot "okrepljeno sodelovanje" za države, ki bi ga rade obdržale.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/index_en.html