Pakt stabilnosti v Evropi

Skupni ukrepi pod Skupno zunanjo in varnostno politiko 1995, za stabilizacijo meja v centralni in vzhodni Evropi. Opombe - Sprožil francoski minister predsednik Balladur. - Ne smemo zamenjevati s paktom stabilnosti in rasti, ki je del Ekonomske in monetarne unije.