Boljše zakonodavstvo

(Photo: www.birthinjury.co.cc)

Odločanje EU je težko razumeti. Zato so si institucije zaprisegle, da bodo proces zakonodavstva poenostavile, ter ga naredile bolj preglednega in lažje razumljivega. Svet, Evropska komisija in Evropski parlament se trenutno pogajajo glede medinstitucionalnega sporazuma za boljše zakonodavstvo.

Opombe

  • Evropska komisija objavlja letno poročilo o boljšem zakonodavstvu.

Prihodnost

Ustava EU predlaga omejitev pravnih aktov Unije pri evropskem pravu, evropskem okvirnem pravu, odločitvah, predpisih, predlogih in mnenjih.

Predlaga tudi postopek soodločanja kot skupno pravilo in odpravo postopka soodločanja v korist posvetovanja EU in postopkov soodločanja.

Povezave

Glej tudi poenostavitev in pospešitev in konsolidacija

http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm