Plačniki in prejemniki

(Photo: EU Commission)

Države članice plačujejo prispevke v proračun EU. Nekater države članice, npr. Nemčija plačuje več kot prejme in so tako neto plačnice. Druge, npr. Grčija, Portugalska in Irska, plačujejo manj kot dobijo in so tako neto prejemnice.

Težko je določiti skupni neto položaj različnih držav. Ko se proda kmetijski proizvod na trgu EU po višji ceni od povprečne, pride do koristi za izvozne države članice. Vendar to ne bo zabeleženo v proračunu. Ko se kmetijski proizvod proda izven EU, pride do kritja za izvoz, kar je razvidno tudi v proračunu.

Na primer, če so carine plačane, ko se dobrine uvozijo v Rotterdam za uporabo na Poljskem, bodo uradne številke EU pokazale Nizozemsko kot plačnico, čeprav carine plača Poljska in obratno.

Koristi od proste trgovine za industrijske proizvode in storitve za Nemčijo se v proračunu ne vidi, kakor tudi ne neto dobitniki in tisti ki izgubijo, na primer Skupna ribiška politika.

Povezave

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm