Kazni

(Photo: European Commission)

Države članice lahko prejmejo dnevne kazni, če ne uporabljajo direktiv EU. Države, ki so sprejele Evro (članice Evro-področja), so lahko kaznovane, če kršijo 3% letno proračunsko deficitno zgornjo mejo za javno porabo.

Povezave

Glej Ekonomsko in monetarno unijo, EMU zneske, konvergenčna merila in Pakt za stabilnost in rast