Nadzor

Vsak demokratični parlamentarni in vladni sistem ima svoje kontrole. V EU je raven nadzora zelo nizka:

Odbor za nadzor na proračunom Evropskega parlamenta je zelo kritičen do vodenja knjig Evroske komisije, kar kritizira tudi računsko sodišče že več let. Ne glede na to, so bili računom vedno dodeljene končne odobritve (zaključeni). Po  škandalu Eurostata ni nujno, da bo Komisija dobila odobritev računov za 2004, ko je tudi volilno leto za Evropski parlament.

Povezave

Glej Andreasen, Buitenen in nezaupnica.

http://www.europarl.eu.int/comparl/cont/site/default_en.htm