Glasovanje v Evropskem Parlamentu

(Photo: Notat)

Običajni pogoj je navadna večina glasov. Za soodločanje in nekatere postopke soglasja, je potrebna absolutna večina članov Evropskega parlamenta.

Do širitve, absolutna večina pomeni 314 glasov od 626.

Prihodnost

Po prvi širitvi EU bo verjetno 367 glasov od 732.