Razvojna politika

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)

Lahko se jo določi s  kvalificirano večino v Svetu in soodoločtvijo Evropskega parlamenta. Glavno osredotočenje razvojne politike EU je zmanjšanje revščine.

Opombe

  • Ostale politike EU imajo neugoden vpliv na revne države in so ostro kritizirane.
  • Danski komisar za razvoj, Poul Nielson je imenoval  kmetijsko politiko EU "sprevrženo". Politika vodi k dumpingu subvencioniranih kmetijskih proizvodov EU revnih držav. To je nelojalno znižalo cene lokalnih kmetijskih proizvajalcev in jih tako spravilo ob posel.
  • Dr. Per Pinstrup-Andersen iz raziskovalnega instituta za mednarodno prehrambeno politiko je leta 2002 izjavil, da bogate države porabijo 50 milijard  dolarjev za pomoč v razvoju in 350 milijard za subvencionirano kmetijsko potrošnjo za zaščito njihovih farm.

Povezave

Glej tudi države AKP, Cotonou sporazum, ERS in Pomoč in razvoj.

http://europa.eu.int/pol/dev/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm