Večinsko glasovanje

(Photo: Notat)
Glej kvalificirana večina, navadna večina, glasovanje v Svetu, glasovanje v Evropski Komisiji in glasovanje v Evropskem parlamentu.